RealMadridFIN::foorum

Yhteisö => Kannattajayhdistys => Aiheen aloitti: Juhana - 15.03.2006, 21.41.43

Otsikko: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Juhana - 15.03.2006, 21.41.43
Mitäs meinaisitte siitä, jos rykäistäisiin viimein jonkinlaista toimintaa kasaan?

1. Ensiksi pitää väsätä yhdistykselle säännöt
2. Sitten pitää perustamiskokous
3. Sitten selvittää seuran vaatimukset yhdistyksen virallistamisesta seuran kirjoissa

Ajatuksia?
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: HannuTouru - 15.03.2006, 22.00.56
Tietysti mukana. Jonkun pitäisi vaan alkaa johtaa hanketta, jotta todella päästäisiin eteenpäin. Juhana vai joku muu...?
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: E-spel - 15.03.2006, 22.15.44
Ehdottomasti mukana ollaan.
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: STRIKER - 15.03.2006, 23.59.10
Juu, mukana ollaan.  :peukku_ylos:
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: KesantoVesa - 16.03.2006, 09.37.14
Mukana tietty. Jos sanonta, "hyvin suunniteltu on puoliksi tehty," pitää paikkansa niin luulis meiän projektin olevan vähintään 9/10 valmis. Sen verran kauan on juttu leijaillut ilmassa.
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Juhana - 16.03.2006, 13.56.04
Ajattelin tässä juuri ruveta kirjoittelemaan sääntöluonnosta. Laitan sen nähtäville tuossa jahka saan valmiiksi.
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Finale - 16.03.2006, 14.23.00
Joo, ehdottomasti mukana. Jotain faktaa kun sais mitä asia vaatii, niin tietäis vähän minkälaisella panoksella sitä pystyy olemaan mukana :pallo:

e. Jaahas Juhana jo aloittikin ;)
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Petri P - 16.03.2006, 15.10.58
Kappas, kappas. Mukana olisin, luonnollisesti kaikin tavoin auttaen :peukku_ylos:

Patentti- ja rekisterihallinnon sivuilta löytyy kivasti käytännön infoa yhdistyksen perustamisesta lomakkeineen päivineen:
http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/perustaminen.html

Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: STRIKER - 16.03.2006, 15.33.05
2. Sitten pitää perustamiskokous
Siinä onkin miettimistä, että missä tuon pitäisi. Tietääkseni Madridistat ovat levittäytyneet hyvin laajalle Suomen rajojen sisällä  ::) Ja ajankota on myös yksi, varmaan hyvin vaikea löytää ajankohtaa joka sopisi kaikille mukaan haluaville...
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Sami - 16.03.2006, 16.20.55
Mukana.  :peukku_ylos:
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Juhana - 16.03.2006, 16.47.54
Tässä nyt jonkinlainen sääntöhahmotelma. Nimestä ja muista asioista mielellään keskustelua aikaiseksi.

Lainaus
1.   Yhdistyksen nimi

a.   Yhdistyksen nimi on Peña Madridista de Finlandia

2.   Yhdistyksen kotipaikkakunta

a.   Yhdistyksen kotipaikkakuntana toimii Helsinki.

3.   Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

a.   Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda yhteen suomalaisia Real Madridin kannattajia ja edistää seuran kannatustoimintaa Suomessa.

b.   Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi julkaista lehteä ja järjestää keräyksiä. Yhdistys voi myös ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, kalustoa ja laitteistoa.

c.   Toimintansa tukemiseksi seura voi myös järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä bingotoimintaa. Yhdistys voi myös harjoittaa varoillaan sijoitustoimintaa.

d.   Yhdistys järjestää jäsenistölleen tapaamisia, matkoja ja ylläpitää internetsivuja.

4.   Jäsenet

a.   Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

b.   Yhdistyksen johtokunnalla on myös mahdollisuus nimetä kannattavia jäseniä, kunniajäseniä, kunniapuheenjohtajia.

c.   Kunniapuheenjohtajaksi voidaan johtokunnan päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

d.   Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

e.   Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai erikseen määrätyn kertaluontoisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

f.   Juhana-jäseneksi johtokunta voi tarpeen vaatiessa valita kelvollisiksi katsomiaan Juhana-nimisiä herrasmiehiä.

g.   Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5.   Jäsenen eroaminen ja erottaminen

a.   Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

b.   Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

c.   Erotessa maksettuja jäsen- ja vuosimaksuja ei palauteta.

6.   Liittymis- ja jäsenmaksu

a.   Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

b.   Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

7.   Hallitus

a.   Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-8 muuta jäsentä.

b.   Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 2-10 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

c.   Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

d.   Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

e.   Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8.   Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

a.   Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9.   Tilikausi ja tilintarkastus

a.   Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.   

b.   Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

c.   Yhdistys valitsee vuosikokouksessa keskuudestaan yhden tai kaksi tilintarkastajaa aina seuraavalle vuodelle. Ensimmäiselle vuodelle tilintarkastajat valitaan perustamiskokouksessa.

10.   Yhdistyksen kokoukset

a.   Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

b.   Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa (1/3) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

c.   Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

d.   Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

e.   Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Koolle kutsuminen voidaan tehdä sähköpostitse, tekstiviestillä, kirjekyyhkyllä, postitse tai nettisivuilmoituksella.

11.   Vuosikokous

a.   Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.   Kokouksen avaus
2.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.   Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.   Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.   Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9.   Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

b.   Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.   Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

a.   Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

13.   Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Siinä onkin miettimistä, että missä tuon pitäisi. Tietääkseni Madridistat ovat levittäytyneet hyvin laajalle Suomen rajojen sisällä  ::) Ja ajankota on myös yksi, varmaan hyvin vaikea löytää ajankohtaa joka sopisi kaikille mukaan haluaville...

Ei perustamiskokouksessa välttämättä tarvita kuin kolme osallistujaa. Tietysti olisi hienoa saada mahdollisimman paljon halukkaita mukaan, mutta juuri mainitsemiesi syitten takia kaikille kelpaavaa paikkaa saati ajankohtaa tuskin koskaan löytyy.

Edit: Ensimmäisiä virheitä korjailtu. Lisäyksiä.
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: ronaldo_90 - 16.03.2006, 17.13.18
Itse olen kyllä mukana. Eihän se haittaa jos on 15v ? ;D
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Petri P - 17.03.2006, 08.48.45
f.   Juhana-jäseneksi johtokunta voi tarpeen vaatiessa valita kelvollisiksi katsomiaan Juhana-nimisiä herrasmiehiä.

Mukahauskaa... ::)

e.   Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Koolle kutsuminen voidaan tehdä sähköpostitse, tekstiviestillä, kirjekyyhkyllä, postitse tai nettisivuilmoituksella.

Kirjekyyhkyhän olisikin kätevää näin lintuinfluenssan aikoina :peukku_ylos:


3. Sitten selvittää seuran vaatimukset yhdistyksen virallistamisesta seuran kirjoissa

Eikös tuo ollut jotakuinkin niin, että yhdistyksessä pitäisi olla määrä x Real Madridin fanclubin virallisia jäseniä? Vai oliko se Real Madridin varsinaisia jäseniä..? Muistelisin, että jotain tuommoista tämän aiheen tiimoilta on joskus heitetty. Toki voihan olla, että säännöt ovat muuttuneet tai sitten muistan vaan väärin...

Perustamiskokoukseen olisin kyllä halukas tulemaan paikalle, mutta se vaatinee jotain muuta asiaa Helsingin suuntaan. Toki ainahan moinen voitaisiin pitää esim. maaottelupäivänä. Voisi jopa olla paikkakunnalla tuolloin...
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Juhana - 17.03.2006, 15.37.33
Kyllä, seura vaatii mielestäni jonkin tietyn määrän socioita tai carnet madridistan haltijoita. Lukuja en muista. Voi kuitenkin olla, että suostuvat näin aluksi tinkaamaan vaatimuksesta. Pitää selvittää.

Mutta ensimmäinen askelhan tässä on tuo perustamiskokouksen järkkääminen. Pitää kattoa, sano.
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: GameSpot - 19.03.2006, 19.17.41
Siis pitää maksaa vuosittainen maksu, että --- ??
Mitä hyötyä on osallistua tähän / tällä koko projektilla?
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Aslakki - 19.03.2006, 19.33.56
Jollainhan Juhanan kaltaisen köyhän opiskelijankin on kaljansa ostettava.  :tuoppi:
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Juhana - 31.03.2006, 21.42.07
Nimenomaan, ei tällä nuhasen pienellä opintotuella mitään oluita ostella.

Ei vaan, kyllähän tuon yhdistyksen olisi sitten mahdollista järjestää erimoisia tilaisuuksia, ihan kysynnän ja ideoitten mukaan. Ja tietysti sillointällöin käytäisiin Madridissa pyhiinvaelluksella otteluita katselemassa.

Mutta nyt aluksi ensisijainen tarkoitus olisikin lähinnä kerätä samanhenkistä porukkaa kokoon ja siitä lähteä sitten kehittelemään toimintaa eteenpäin. Mielessä siintää toki myös mahdollinen vihollisuusottelu Barcelonan kannattajayhdistyksen kanssa ;)
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Finale - 31.03.2006, 22.33.50
Mielessä siintää toki myös mahdollinen vihollisuusottelu Barcelonan kannattajayhdistyksen kanssa ;)

Kun tuo homma saadaan pyöriin niin tuo ottelu on must.

Itselläni on pyörinyt jo vaikka kuinka paljon ideoita tuosta yhdistyksestä, sen perustamisesta ja sen toiminnasta. Kun nyt saadaan tämä classico viikonloppu pois alta niin yritän alkuviikosta laittaa omia ideoitani tekstin muotoon, niin voitte sitten sotkea ne minun ajatukseni syvälle suohon ja keksiä itse parempia ;D. Saadanpahan vähän lisäkeskustelua aikaiseksi.
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: RONALDO - 31.03.2006, 22.34.32
Mielessä siintää toki myös mahdollinen vihollisuusottelu Barcelonan kannattajayhdistyksen kanssa ;)

Tota noin ainakin Ipalla ja Tapparalla on lätkässä tollanen vastaavanlainen että Ilves Fan Club ja Tappara Fan Club pelaa toisiaan vastaan ottelun, tuosta voisi olla hyvä idea futismatsiin  ;) tuo siis vain ehdotus.
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Juhana - 01.04.2006, 00.58.24
No siis, tuollainen otteluhan olisi todellakin ehdoton, barcalaiset pelaavat käsittääkseni tässä keväällä ELK:iä (englannin liigan kannattajat) vastaan  :D

Nyt oikeastaan voisi jo ruveta miettimään perustamiskokouspaikkaa.

Asia on niin, ettei perustamiseen periaatteessa "tarvita" kokousta ollenkaan, mutta minusta olisi vaikka ihan kiva kerätä jo porukkaa hiukan kasaan vaikka vaan puhumaan paskaa samalla kun kirjotettaisiin nimet paperiin. Voitasiin sitten vaikka miettiä sitten yhdistyksen tulevaisuuttakin.

Kolmehan tuohon käytännössä tarvitsee, jotta sen saa perustettua, eli se ei ole ongelma. Mutta mun mielestä voisi olla ihan hienoa tehdä kaikki niinku kuuluukin.

Kaikkia halukkaita varmaan ei saa paikalle millään, oli se missä tahansa. Eli lähinnä pääkaupunkiseutu ja vaikka joku ravintola jossainpäin. Joku ehdotteli joskus jotain Helsingin espanjalaisravintolaa, mutten muista kuka. Enkä muista paikan nimeäkään. Pääseehän tänne "maailman napaan" helposti junilla ja autoilla mistä päin tahansa, eli kauempana asuvat halukkaat pääsisivät sitten retkeilemään.

Sitten kun yhdistys on kasassa, tarvitaan tietenkin joku yhteyshenkilöksi seuraanpäin, kun tahdomme toki virallistaa homman sielläkin päässä. Minun espanjantaidolla se ei kuitenkaan onnistu, mutta eiköhän hommaan joku löydetä. Tuo prosessi saattaa kestää jonkin aikaa, mutta sitten josku virallisena yhdistyksenä käsittääkseni saisimme sitten ottelulippuja melko helposti, esimerkiksi juuri näillä matkoilla.

Emmätie, kommentteja otetaan ilolla vastaan. Esimerkiksi Finale, estradi on mm. sinun:
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: HannuTouru - 01.04.2006, 01.14.47
Samaa mieltä yllä olevien kanssa tuosta mahdollisesta ottelusta Barçan klubia vastaan.  8)

Ja perustamiskokoukselle paras paikka lienee tietysti Helsinki. Tarkemman paikan ja ajan suhteen saisi antaa ehdotuksia.

Ja odotellaan nyt niitä Finalen(ja toivottavasti muidenkin) hahmotelmia...   :peukku_ylos: :tuoppi:
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Petri P - 01.04.2006, 02.04.37
Helsinki on varmaan se käytännöllisin paikka perustamiskokoukselle, vaikkakin allekirjoittanut olisi mielellään paikalla. Tuskinpa tulee mitään käyntiä sinne päin sopivaan aikaan, joten jäänee siis väliin. Harmi, mutta ei voi mitään...

Jotain ideoita näin pikaisesti heiteltynä,  mitä yhdistys voisi puuhastella perustamisensa jälkeen:
- Sivusto toimii pääsääntöisenä tiedotuskanavana, lisäkanavana voisi olla vaikka sähköpostilista
- Jokin Fanclub-osio varmaan mahtuisi mukaan, jossa tietoa liittymisestä, jäseneduista sun muista
- Jonkinmoinen jäsenlehti, 2-4 kertaa vuodessa
- Järjestetään otteluiltoja. Esim varataan tila jostain, jossa voi seurata tv-otteluita screeniltä..
- Vuotuinen(?) reissu Madridiin ottelua seuraamaan? Lähinnä varmaan omakustanteisena, mutta yhdistyksen kautta voitaisiin kilpailuttaa matkanjärjestäjiä ryhmäalennuksien osalta
- Edellämainitun ystävyysfutismatsien organisoimista muiden faniyhdistysten kanssa
- Muita tapahtumia?
- Järjestää arvontoja ehkä?

Ei tähän kellonaikaan enää mitään järkevää mieleen tule, mutta tuossa alkuun jotain kuitenkin...

Nyt nukkumaan...
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: RONALDO - 01.04.2006, 11.14.35
Helsinki on varmaan se käytännöllisin paikka perustamiskokoukselle, vaikkakin allekirjoittanut olisi mielellään paikalla. Tuskinpa tulee mitään käyntiä sinne päin sopivaan aikaan, joten jäänee siis väliin. Harmi, mutta ei voi mitään...

Jotain ideoita näin pikaisesti heiteltynä,  mitä yhdistys voisi puuhastella perustamisensa jälkeen:
- Sivusto toimii pääsääntöisenä tiedotuskanavana, lisäkanavana voisi olla vaikka sähköpostilista
- Jokin Fanclub-osio varmaan mahtuisi mukaan, jossa tietoa liittymisestä, jäseneduista sun muista
- Jonkinmoinen jäsenlehti, 2-4 kertaa vuodessa
- Järjestetään otteluiltoja. Esim varataan tila jostain, jossa voi seurata tv-otteluita screeniltä..
- Vuotuinen(?) reissu Madridiin ottelua seuraamaan? Lähinnä varmaan omakustanteisena, mutta yhdistyksen kautta voitaisiin kilpailuttaa matkanjärjestäjiä ryhmäalennuksien osalta
- Edellämainitun ystävyysfutismatsien organisoimista muiden faniyhdistysten kanssa
- Muita tapahtumia?
- Järjestää arvontoja ehkä?

Ei tähän kellonaikaan enää mitään järkevää mieleen tule, mutta tuossa alkuun jotain kuitenkin...

Nyt nukkumaan...

Minun mielestäni nuo ehdotukset on hyviä, tosin Madridin matkasta en tiedä kun mullakaan ei nyt hirveesti oo varaa matkustella Palmasissa kulu sen verran paljon rahaa.
Varsinkin tuo oli minusta hyvä ehdotus että järjestettäisiin otteluiltoja jossa voitaisiin seurata screeniltä Madridin pelejä, kun niitäkin urheilukanavalta usein tulee.
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: peikko - 01.04.2006, 14.16.08
Vaadin että perustamiskokous pidetään Maskussa!
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: di Stefano - 01.04.2006, 17.34.22
Lainaus
ehdotteli joskus jotain Helsingin espanjalaisravintolaa

Kyseessä on Kim's Tapas Kasarminkadulla, jonka omistaja on tietääkseni Madridista.  www.kimstapas.fi

Mutta peñasta:

Olen ehdottomasti mukana, jos ja kun peña saadaan aikaiseksi.  l. nimeksi tulisi sitten
"peña Madridista finlandés" tai sitten vaihtoehtoisesti "peña Madridista 'EOM'", jos halutaan vekkulia meininkiä mukaan 8)

Tuli vaan mieleen, että lienee tarkoituksenmukaisinta ottaa yhteyttä myös pääkallonpaikalle, jotta saamme lisenssin/luvan käyttää escudoa ja edustaa virallisesti joukkuetta Suomessa ja että saamme sinne museoon myös Suomen mukaan siihen tauluun, missä on mainittu kaikki viralliset peñat.

Sitten voisimme kestitä itse presi-Martinia, kas kun johtohenkilöt ovat vakituisessa yhteydessä kannatuskerhojen kanssa ja kannatuskerhot myös muodostavat vaikutusmahdollisuuden.  Tuli vaan mieleen, että varmaan Ruotsissa on pakko olla peña, joten heihin voisi olla yhteydessä tässä perustamisasiassa myös.
 
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Juhana - 01.04.2006, 18.04.40
Kim's Tapashan se oli, aivan. Minusta esimerkiksi tuo voisi olla mainio kokouspaikka sitten aikanaan. Pitää ottaa jossain välissä heihin yhteyttä ja kysyä hiukan mahdollisuuksista ja vaikka kiinnostuksesta jonkinlaiseen yhteistyöhön.

Ruotsalaisten Peñasta en osaa sanoa, luulisi olevan, mutta nopealla googletuksella ei osunut silmään. Sen sijaan norjalainen taitaa olla osoitteessa http://www.realmadrid.no/, vaikkakin sekin näyttää hiukan hiljaiselta.

Ja seuraan pitää toki ottaa yhteyttä ja hoitaa homma viralliseksi siltäkin osin. Pitää vain löytää se espanjantaitoinen yhdyshenkilö hommaa hoitamaan. Minun kielitaidollani se ei vielä pitkään aikaan onnistu.
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: di Stefano - 01.04.2006, 18.30.49
Lainaus
vain löytää se espanjantaitoinen yhdyshenkilö hommaa hoitamaan

Luonnollisesti, ilmoittaudun yhteyshenkilöksi yhteydenottoon liittyen,  mikäli haluat/kelpaan siihen...  :)
Kerro vaan, mitä pitää tehdä.

Tuosta Ruotsista ajattelin, että siellä on kuitenkin aika paljon Espanjasta muuttanutta porukkaa tai puoliksi espanjalaisia jne jne., jotta olisi voinut kuvitella asian olevan näin.

Kim's Tapas on käytännöllisesti tilausravintola, joten se kannattaa bookata hyvissä ajoin.  Mielestäni kannattaa ehdottomasti mainita, mitä varten tilaa haluamme. Vopite olla, että jotain rabattiakin olisi luvassa. 
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: GameSpot - 01.04.2006, 18.59.46
Ja pitäisi varmaan olla täysi-ikäinen, jotta voi Pênaan liittyä, vai?  :(
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: STRIKER - 01.04.2006, 21.40.50
Vaadin että perustamiskokous pidetään Maskussa!
Sähän loistat näillä älynväläyksilläsi... :peukku_ylos:
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Juhana - 02.04.2006, 00.04.05
Ja pitäisi varmaan olla täysi-ikäinen, jotta voi Pênaan liittyä, vai?  :(

No ei toki.

Vaadin että perustamiskokous pidetään Maskussa!

Kyllä se mulle passaa  :peukku_ylos:

Luonnollisesti, ilmoittaudun yhteyshenkilöksi yhteydenottoon liittyen,  mikäli haluat/kelpaan siihen...  :)
Kerro vaan, mitä pitää tehdä.

Tuosta Ruotsista ajattelin, että siellä on kuitenkin aika paljon Espanjasta muuttanutta porukkaa tai puoliksi espanjalaisia jne jne., jotta olisi voinut kuvitella asian olevan näin.

Kim's Tapas on käytännöllisesti tilausravintola, joten se kannattaa bookata hyvissä ajoin.  Mielestäni kannattaa ehdottomasti mainita, mitä varten tilaa haluamme. Vopite olla, että jotain rabattiakin olisi luvassa. 

Selvä homma, luonnollisesti kelpaat  :peukku_ylos: En kyllä oikein osaa sanoa, mistä tuota sitten voi alkaa kyselemään. Alkaako soittelemaan suoraan seuraan satunnaiseen nettisivuilta löytyneeseen numeroon, vai mitä?

Oisin kanssa olettanut että rakkaassa naapurissamme peña olisi ollut ja voi toki edelleenkin olla. Ei tuo googlekaan aina kaikkea tiedä.

Pitää pitää tuo ravintolakin mielessä.
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Hartikainen - 04.04.2006, 16.33.16
Vaadin että perustamiskokous pidetään Maskussa!
Sähän loistat näillä älynväläyksilläsi... :peukku_ylos:

Pitäis vaan tietää missä on Masku  ;D

Paljon hyviä ideoita tullu porukalta, allekirjottanut ehdottomasti mukana.
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Sami - 04.04.2006, 17.50.23
Maskuhan on kaiken keskipiste. Suomen paras tennispelaajakin on Maskusta kotoisin.  :D
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: E-spel - 04.04.2006, 21.10.59
Pitää vain löytää se espanjantaitoinen yhdyshenkilö hommaa hoitamaan. Minun kielitaidollani se ei vielä pitkään aikaan onnistu.
Miten olis Royce?
EDIT. jaahas, enpäs taas älynnyt lukea tarpeeksi ketjua. Noh, sähköposti tai puhelinsoitto "pääkallolle" lienee kuitenkin se paras lähestymistapa? ::)
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: ronaldo_90 - 07.04.2006, 23.08.51
Tuleeks toi kannattajayhdistys maksamaan mitään ?
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: RONALDO - 07.04.2006, 23.13.19
Tuleeks toi kannattajayhdistys maksamaan mitään ?

Eikös tuola jonkinlainen jäsenmaksu taida olla ?
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Finale - 08.04.2006, 00.00.48
Tuleeks toi kannattajayhdistys maksamaan mitään ?

Yksi niistä asioista mikä pitäisi päättää yhdistystä perustettaessa. Mutta eiköhän siihen jonkin näköinen jäsenmaksu olisi hyvä olla kahdesta syystä, saataisiin vähän pesämunaa yhdistykselle, joilla sitten voisi perustaa jotain tapahtumia ja käyttää juokseviin kuluihin. Toinen syy olisi, että pienellä maksulla saataisiin asiaan todella sitoutuneita/kiinnostuneita ihmisiä kasaan.
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: ronaldo_90 - 08.04.2006, 00.13.25
Olen valmis maksamaan kaiken rahani  :peukku_ylos:
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Juhana - 08.04.2006, 14.02.49
Pistetäänpäs tässä nyt pientä väliaikatietoa.

Elikkä, tuossa jokunen aika sitten yksi Helsingissä asuva espanjalainen otti minuun yhteyttä ja ilmaisi kiinnostuksensa tulla hommaan mukaan. Oli kuulemma jo hiukan selvitellyt asioita ja rupesi jo selvittelemään peñan virallistamista seuralta. Eli tuo nyt meni oikeastaan paremmin kuin hyvin.

Nyt seuraavaksi sitten pitäisi vaan päättää perustamiskokouksesta. Edelleenkin, tuon voi tietenkin tehdä niin, että kerään kolme kaveria kasaan ja tehdään paperit ja pöytäkirjat kuntoon. Silloin homma lähtisi käyntiin samantien. Mutta edelleenkin voisi olla ihan mielekästä koota suurempi sakki kasaan ja hoitaa perustaminen oikein niin kuin se kuuluu.
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: HannuTouru - 08.04.2006, 14.47.07
Hienointahan se olisi pitää iso perustamiskokous, jossa olisi mahdollisimman monta osallistujaa paikalla. Olettaisin, että paras kaupunki tälle kokoukselle on luonnollisesti Helsinki, mutta missäpäin Helsinkiä tämä kokous sitten pidettäisiin? Siihen ehdotuksia, kiitos.  Ja ajankohdasta myös.  :traktori:
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: di Stefano - 09.04.2006, 16.23.35
Pistetäänpäs tässä nyt pientä väliaikatietoa.

Elikkä, tuossa jokunen aika sitten yksi Helsingissä asuva espanjalainen otti minuun yhteyttä ja ilmaisi kiinnostuksensa tulla hommaan mukaan. Oli kuulemma jo hiukan selvitellyt asioita ja rupesi jo selvittelemään peñan virallistamista seuralta. Eli tuo nyt meni oikeastaan paremmin kuin hyvin.

Nyt seuraavaksi sitten pitäisi vaan päättää perustamiskokouksesta. Edelleenkin, tuon voi tietenkin tehdä niin, että kerään kolme kaveria kasaan ja tehdään paperit ja pöytäkirjat kuntoon. Silloin homma lähtisi käyntiin samantien. Mutta edelleenkin voisi olla ihan mielekästä koota suurempi sakki kasaan ja hoitaa perustaminen oikein niin kuin se kuuluu.

Kyllähän minä mielelläni voisin olla yksi näistä kolmesta, jos ei paljoa porukkaa tahdo löytyä.  Hienoa, että itse espanjalaista vertakin on kiinnostunut tästä  proyectosta  :peukku_ylos: :pallo:

Edelleenkin Kim's Tapas olisi mun mielestä se paras paikka järjestää kys. tilaisuus, mutta silloin pitäisi olla tarpeeksi porukkaa mukana.  Koska paikka on más o menos tilausravintola, joten se pitäisi varata kokousta varten ja omistaja ei ihan paria tyyppiä viitsi kestittää. 
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: Juhana - 09.04.2006, 23.25.41
Laitanpa heti sähköpostilla hiukan alustavaa tiedustelua kyseiseen ravintolaan. Tunnustellaan hiukan.
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: florentinoperze - 10.04.2006, 22.56.48
Joo hyvältä kuullostaa. Talkootyöllä tästä voi tulla aikalailla mahtva juttu vielä.
Otsikko: Re: Projektin herättely talvi-, kesä-, kevät- ja syksyhorroksesta
Kirjoitti: luisfigo - 18.06.2006, 11.45.52
Mukana.  :peukku_ylos:
Mukana ollaan